Txepetxa , San Sebastian

Tapas  ( or rather pintxos ) at Txepetxa ( 5 Pescaderie, San Sebastian) in San Sebastian.

P1090553 

P1090552
P1090554
View comments (1)